The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

söndag 6 januari 2019

Målet är inte att tro rätt

Jag känner en kollega som menar att uttrycket "rätt tro" är blasfemiskt, det vill säga att det är hädiskt. Det är nog ganska radikalt och "ute på kanten" och även logiskt ohållbart eftersom det sig är ett uttryck för vad kollegan menar är att tro rätt, nämligen att inte tro att någon tro är rätt.

Men, i sak tror jag min kollega har många själsfränder. Det har i min erfarenhet helt enkelt blivit så att detta med "rätt" tro är något fult, omöjligt och till och med fel (även om det gör våld på logiken). Subjektivism (att allt beror på min egna tolkning och tradition och känsla och tanke) och dess kusin relativism (att allt är relativt) har nått en slags allmänt godkännande. Den som menar eller påstår sig har "rätt" tro utpekas som en fanatiker eller en egotrippande galning. Höjden av ödmjukhet är numera att ingen vet vad "rätt tro" är för något. Allmän ignorans av sanningen är det högsta goda. Ironiskt då att vi lever i "informations åldern" men mindre ironiskt att vi översvämmas av "fake news" och/eller "faktaresistans". 

Jag är av den övertygelsen att "rätt tro" är inte bara möjligt utan också nödvändigt. Det är inte detsamma som att påstå att just min tro är den rätta, om nu någon skulle tro det. Nej, det innebär att jag är övertygad om att det rent logiskt måste existera en objektiv sanning om Gud, tro, moral, etik, liv och död och allt annat. Det ligger i själva konceptet att Gud är Sanningen. Gud är sanning och därmed finns det en sanning som är fullständigt oberoende av dig eller mig och våra tankar och känslor och allt. Rätt tro är helt enkelt en tro som överensstämmer med den sanning som Gud är och uppenbarar för oss.

Några vill här påpeka att allt handlar om "tolkning" och att även om Gud är sanning och således att det finns en "rätt tro" (och en "fel tro") så kan ingen någonsin veta den. Den förblir gömd och dold och finns bara hos Gud...och kanske kan vi lära känna den när vi kommer till honom. Men inte förr.

Men det är i sin tur en omöjlig tanke eftersom Gud genom hela historien har försökt att visa oss, uppenbara sin rätta tro, för människor. På olika platser, i olika kulturer och i olika tider. Guds sanning och således människors rätta tro har försökt att hitta varandra i årtusenden och det är Kristendomens kärna...att människans rätta tro och Guds sanning har träffats. 
Vad för slags Gud vore Treenigheten annars om han inte ens kunde förmedla sin sanning och hur rätt tro ser ut till sin skapelse?

Men.

Rätt tro är inte målet för oss människor. Målet är den vi tror på, Han som är sanning. Inte tron i sig. Inte de rätta åsikterna. Trosdoktrinerna. Dogmerna. Litrugierna. Moderiktiga åsikter.
Rätt tro, så som Gud har uppenbarat den genom tiderna, är en bil att sätta sig i och sedan åka till en destination. Gud själv, utan att krocka eller köra av vägen. 

När det nya året ökar i hastighet gör vi gott i att komma ihåg detta, särskilt alla inom kyrkans värld. Det handlar aldrig om att omvända människor eller övertyga våra menings-fiender till vår rätta tro, och framförallt inte till vår åsikt. Det handlar om att övertyga och omvända människor till Han som den rätta tron visar oss och pekar på. Det går bara om vi själva har hittat rätt tro och följt den till sin skapare. Jesus.

Fel tro är som en bil med en trasig GPS. Fin att sitta i, bekväm och många knappar att trycka på. Man kommer till många olika platser...men man kommer aldrig fram. Trevlig resa på men tråkig destination.
Rätt tro är tvärtom. Man kommer dit GPS:n säger om man väljer att inte köra sin egen väg utan följa det den uppenbarar för oss. 

Så bli inte upprörd över alla som skriker och gapar och postar på Facebook och Twitter om alla möjliga slags versioner av den kristna tron som ingenting är mer än moderna påhitt och populistiska påfund. Som stryker folk medhårs utan att våga ge varken diagnos eller medicin. Som kör dit vinden blåser eller modet bjuder. Som gör dig irriterad och full av missmod.

Håll fast vid den tro Kyrkan har fått av andra som höll fast vid det som Jesus sa en gång och som håller fortfarande. Den blir aldrig omodern eller osäker. 
Den rätta tron är den du tar emot från den historiska kyrkan, inte den som råkar passa bäst just nu eller som råkar vinna ett val.
Bli upprörd om du måste över det som gjorde Jesus upprörd, de och det som lägger hinder i vägen för människor att omvända sig, bekänna sig, tro och bli räddade tillbaka till Guds familj.

Låt det andra gå. 
Låt din tro söka sanningen i Gud som märkligt nog är Gud.
Våga tro att rätt tro finns och att du kan hitta/ha den.
Sluta tro att rätt tro inte finns och att alla således tror fel. Det är fel.
Låt din tro finna Guds sanning och bli rätt som Han är rätt. 
Gud är målet.

ShareThis