The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

tisdag 16 februari 2010

Kjernald om Alsted

När jag beskrev vem jag tyckte skulle vara den nya ledaren i ett nytt potentiellt samfund var det en person med Christian Alsteds egenskaper och inte han själv i egen hög person som jag menade. Det säger sig självt att han inte har möjlighet att leda det nya samfundet då han är vald biskop för the United Methodist Church i Nordeuropa. Men visst, jag har väldigt svårt att svälja att den nya kyrkan föreslås ledas utan biskop/Christian eller centrala dokument om kristet tro och liv. Vi metodister får ge efter mycket.

Själv har jag ingen uppfattning om vilken person inom de tre samfunden som skulle vara lämplig att leda den nya kyrkan. Jag tycker att det finns viktigare frågor än den, till exempel hur en ny kyrka ser och lär angående lärjungaskapet (eftersom den inte har några centrala dokument om hur ett kristet liv ser ut. Är det fritt fram?) eller hur den kan nå ut i dagens samhälle fastän den ser ut/låter väldigt lik de tre gamla samfunden.

Vi får väl se vad det blir.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=202798

Inga kommentarer:

ShareThis