The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

tisdag 13 november 2012

att tänka till innan man tror

Det är en väldigt grå november dag...en perfekt dag att skriva lite om att tänka och att tro.

Jag tror att det kanske största problemet för kyrkan idag är att så få vet eller förstår varför dom tror. Man äger inte sin tro. Detta leder till människor som hör till kyrkan och associeras med kyrkan men som inte liknar Jesus särskilt mycket. Varför finner så många människor det svårt att lita på frikyrkan? Svaret är enkelt, den är inte autentisk. Den liknar inte Jesus.

Det kan tyckas hårt att säga och jag är helt övertygad om att många upplever det både arrogant och smaklöst att skriva att många inte äger sin tro eller vet varför dom tror...men det förändrar inte fakta. Fråga 50 reguljära gudstjänstbesökare som dessutom är medlemmar i en kyrka följande frågor:
- varför döps man?
- vad betyder nattvarden?
- sa Jesus att alla kommer till Himlen?
- vad är synd?
- varför måste Jesus dö?

...så skulle jag vara mycket förvånad om du fick svar som ens liknade bra svar. Vi lever i en tid när det är ansett som en grundläggande frihet att var och en får bestämma vad som är rätt tro. Givetvis är det ingen som säger det öppet och officiellt men det är så det är, framförallt när kyrkosamfund grundas på den övertygelsen att "varje kristen är sin egen teolog".

Så, låt oss tänka till innan vi tror, eller påstår att vi tror. Som en god protestant är jag också en god teologi-kapitalist...dvs. må den bästa teologin vinna. Om alla är sin egna teolog även om 1 på 1000 är utbildad teolog, så är det bara att ge sig ut på teologins slagfält och försöka övertala andra om varför dom tror, varför dom tror fel och varför dom ska tro som jag (eller i alla fall som jag tror att kristendomen alltid har trott).

Jag hade tänkt vi skulle gå igenom olika aspekter av den kristna tron, det som bör anses som grundläggande, för att sedan försöka se om vi kan hitta kontaktytor med vår märkliga värld. Vi börjar med kanske den mest grundläggande aspekten: tro.
Vad är tro och vad innebär det att tro och betyder "att tro" detsamma som att man inte vet?

Att tro, i kristen bemärkelse, är en direkt motsats till hur vi använder ordet "tro" på vanlig svenska, dvs. att man inte riktigt vet säkert. I kristendomen betyder tro mycket mer "att lita på". När en kristen säger att han "tror på Jesus" betyder det inte att han inte riktigt vet vem Jesus är eller vad han vill utan istället att han tror Jesus. Det är ett personligt ställningstagande på en personlig fråga. Man kan inte tro på Jesus om man inte vet vem han är eller har upplevt att man har mött honom. Tro är starkare än att veta för tro bygger på mer än vårt intellekt.

Inga kommentarer:

ShareThis