The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

onsdag 13 april 2016

Fjärde inlägget inför Generalkonferensen 2016 - abort, kloning, adoption.

Inledning

Ingen ska säga att Metodistkyrkan inte har åsikter. Vi tycker mycket om det mesta och i detta inlägget ska vi se på några frågor som jag tycker är viktiga. Dock vill jag återigen säga att jag saknar förslag som har att göra med vårt verkliga uppdrag, nämligen att göra människor till lärjungar.
Vi är upptagna av vad vi tycker metodister ska tycka eller göra men vi har få förslag som handlar om hur vi som kyrka förstår vår uppgift att göra människor till lärjungar. Jag tror risken är stor att vi har så stort fokus på så många olika saker att vi mister vårt huvudfokus. Det är dumt.

Men så till saken.

4:e frågan - abort

Metodistkyrkans syn på abort är för närvarande:
  • 161.J) Abortion—The beginning of life and the ending of life are the God-given boundaries of human existence. While individuals have always had some degree of control over when they would die, they now have the awesome power to determine when and even whether new individuals will be born. Our belief in the sanctity of unborn human life makes us reluctant to approve abortion. But we are equally bound to respect the sacredness of the life and well-being  of the mother and the unborn child. We recognize tragic conflicts of physical life with physical life that may justify abortion, and in such cases we support the legal option of abortion under proper medical procedures by certified medical providers.
Kort sagt accepterar Metodistkyrkan abort under relativt stränga förutsättningar. I USA är detta är mycket stor fråga, i Norge inte lika mycket. För min del är detta en stor fråga för det handlar om liv och död och om vi som kyrka står för livet eller "valet över min kropp".
Vår nuvarande position är bra för den väljer att stötta barnets OCH moderns liv genom att det bara i fall där "liv står mot liv" är det accepterbart att välja abort.
Dessutom har kyrkan en tydlig och speciell uppmaning att välja adoption istället för abort. Följande förslag är ett urval av insända förslag.

Petition Number: 60746-CB-¶161.J
Amend Discipline ¶161.J by adding new language to the fifth sentence as follows:

"We recognize tragic conflicts of life with life that may justify abortion, and in such cases we support the legal option of abortion under proper medical procedures by certified medical providers, but only as a last resort in extreme circumstances..."
  • Rationale: This single sentence is so broadly worded that it has been interpreted by many as saying that The United Methodist Church supports all or most abortions. Such an amendment would make it a little clearer that out of love for women and children, our Church generally prefers life over abortion

Petition Number: 60743-CB-¶161.J
Amend ¶ 161.J of The Book of Discipline as follows:
"...Whenever the unborn child may be capable of surviving outside his or her mother’s womb, every effort should be made to preserve both lives...
We call all Christians to a searching and prayerful inquiry into the sorts of conditions that may cause them to consider abortion. We entrust God to provide guidance, wisdom, and discernment to those facing an unintended pregnancy...
We commit our Church to continue to provide nurturing ministries to those in whom a pregnancy has been terminated, who terminate a pregnancy,...
We mourn, and are committed to promoting the diminishment of diminishing, high abortion rates.... The Church shall encourage ministries to reduce unintended pregnancies such as comprehensive, age-appropriate sexuality education grounded in Christian teaching,...
They should also support those crisis pregnancy centers and pregnancy resource centers that compassionately help women explore all options related to unplanned pregnancy. We particularly encourage the Church, the government, and social service agencies to support and facilitate the option of adoption as a much more preferable generally alternative to abortion
  • Rationale: Paragraph 161.J has been treated by some as a means for one-sidedly advocating for public policies advancing elective abortion. These amendments would clearly align our church with biblical, historic Christian teaching that defends unborn children and their mothers and supports initiatives that enhance the quality of life for all women.

Min reflektion

Jag ser med glädje hur nästan alla förslag till GK önskar att kyrkan ska fortsätta ha en restriktiv hållning när det gäller abort OCH att man önskar att kyrkan ska ta vara på människors situation och svårigheter oavsett vad människor väljer.
Många önskar en ännu mer restriktiv syn på abort som tydligare förklarar att vår kyrka stödjer det ofödda barnets rättigheter och att aborter som preventivmedel eller på grund av handikapp måste förbjudas. Detta är viktigt för oss som kyrka att vara "ja till livet" och istället för att stödja mord på barn till människor i svåra situationer istället erbjuda stöd och hjälp till att kunna välja liv.

Vad vill jag att mina delegater ska göra/rösta?

Jag vill att mina delegater ska rösta "ja" till alla förslag som önskar en restriktiv hållning till abort OCH alla förslag som önskar en mer restriktiv hållning, speciellt förslag:
- Petition Number: 60698-CB-¶161.J
- Petition Number: 60743-CB-¶161.J
- Petition Number: 60744-CB-¶161.J
- Petition Number: 60746-CB-¶161.J
- Petition Number: 60747-CB-¶161.J
- Petition Number: 60681-CB-¶161.K
- Petition Number: 60755-CB-R2026


5:e frågan - mänsklig kloning

En enkel fråga. Mänsklig kloning är dumt. Här är två förslag:

Petition Number: 60468-CB-R3181
d. We call on all nations to ban human cloning (the intentional production of genetically identical or essentially identical human beings and human embryos), whether such cloning is funded privately or through government research.

Petition Number: 60401-CB-R3182
Amend Resolution 3182 Amend subparagraph 1, sentence 1:
We call for a global ban on all human cloning, including the cloning of human embryos.
Amend subparagraph 2, sentence 1: We call for a ban on therapeutic, medical, research, and commercial procedures which generate unused embryos for the purpose of cloning or making embryos for experiments or stem cells.
Amend subparagraph 4, sentence 1: We call on all nations to ban human cloning, including the cloning of human embryos for research and to identify appropriate government agencies to enforce the ban.
  • Rationale: Revisions strengthen the call for a ban on human cloning around the world.

Vad vill jag att mina delegater ska göra/rösta?

"Ja"


6:e frågan - adoption

Enkelt sagt är Metodistkyrkan positiv till adoption, där sådana omständigheter "warrants" adoption. Det är bra. De flesta förslag handlar om att man vill fortsätta och förbättra/förstärka kyrkans syn, med ett speciellt förslag om att homosexualla föräldrar ska få adoptera barn. Jag nämner några förslag:

Petition Number: 60398-CB-R2021
Många förändringar gällande paragraf 161.F. I korthet önskar förslaget:

  • Rationale: Revisions enhance current language with emphasis on cultural competency, and supporting child in birth families as well as encouraging adoption.
Petition Number: 60885-CB-¶161.L
Amend ¶ 161.L by the addition of the indicated text:
Children are a gift from God . . . We affirm and support the adoptive parent(s)’ desire to rear an adopted child as they would a biological child, regardless of the sexual orientation of the adoptive parent(s)...

Petition Number: 60892-CB-R2021
Återigen ett förslag som i korthet önskar att:
Readopt Resolution 2021 with the following bullet point added:
  • support regulations and policies that enable all qualified persons, regardless of sexual orientation or marital status, to become adoptive parents;

Min reflektion

Jag är av uppenbara skäl mycket positiv till adoption, både inrikes och utrikes. Med det sagt är det viktigt att alla involverade parter är införstådda med vilka utmaningar det innebär, inte minst när det gäller olika kulturer.
Det viktigaste av allt är att vi som kyrka arbetar för att så många barn som möjligt får möjligheten att växa upp i ett kristet och lyckligt hem/familj.
Jag är starkt emot homosexullas möjligt att få adoptera då jag anser att det är uppenbart, både Bibliskt och Evolutionärt (om man så vill) att både Gud och Skapelsen anser att ett barn behöver en mamma och en pappa från "conception to death". Mamma, Pappa, barn är inte bara gammaldags utan rätt.

Vad vill jag att mina delegater ska göra/rösta?

Rösta "ja" på förslag (och liknande):
- Petition Number: 60398-CB-R2021
- Petition Number: 60681-CB-¶161.K
- Petition Number: 60704-CB-¶161.L

Rösta "nej" på förslag:
- Petition Number: 60892-CB-R2021
- Petition Number: 60885-CB-¶161.LInga kommentarer:

ShareThis