The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

fredag 1 april 2016

Första inlägget i min serie om Generalkonferensen...och några "ground rules".

Inledning

Inledande tankar

I starten av denna serie av blogginlägg inför The General Conference 2016 vill jag innan vi börjar etablera några enkla grundregler.
 1. Det jag skriver i denna blogg om inlägg, ändringar, förslag och diskussioner är mina egna tankar och funderingar. Jag skriver inte i egenskap av präst i Metodistkirken, Mysen, Norge, men jag skriver och är bl.a. präst i Metodistkirken, Norge. Det är skillnad.
 2. Jag är väldigt mycket Metodist. Min farfar var metodistpräst och jag är metodist i 9:e led. Jag är uppvuxen i Metodistkyrkan i Sverige, Göteborg. Jag är den enda Metodistpräst från Sverige som flyttade till ett annat land för att fortsätta som Metodistpräst när Metodistkyrkan i Sverige lades ner/blev Equmeniakyrkan.
 3. Samtidigt är jag inte väldigt mycket Metodist. Det viktigaste är inte vilket samfund jag tillhör utan vilken tro jag har och försöker leva ut. Att jag befinner mig i Metodistkyrkan beror på att jag fortfarande tror att den har en bra teologi och en god ekklesiologi/kyrkosyn. Vi har en teologisk grund som teoretiskt sett kan ge oss rätt fokus och riktning. Vi är en kyrka där jag är ordinerad/auktoriserad att predika och leda människor i kyrkans tro och lära om full frälsning för all. Det är annorlunda från t.ex. din närmaste pingstförsamling där varje församling/pastor gör som den vill.
 4. Jag är herde och teolog, inte expert på Metodistkyrkans strukturella uppbyggnad och kyrkoordning. För min del tjänar vår struktur och kyrkoordning syftet att leda alla människor till fullkomlig frälsning. Allt annat är underordnat. Med andra ord finns det dom som kan mer om hur kyrkan är uppbyggd och fungerar och således kan det ibland finnas "kyrkoordnings-luckor" i mina argument...men då menar jag att vårt syfte, enligt vår grundare, inte är att bygga strukturer och ordningar för sakens skull. Vi är ett folk som Gud har rest upp för att sprida helighet/full frälsning till alla och det som inte leder till det eller hjälper oss är onödigt och kan ändras.

Första frågan

Med det ur vägen låt oss börja med en av de största frågorna inför konferensen, kyrkans syn på homosexualitet. Det är en laddad fråga och den har så varit i 40 år.
Metodistkyrkans syn på homosexualitet är att det är "inkompatibelt" med kristen tro och lära (¶ 304.3) att praktisera/leva ut sin homosexualitet. (Notera: Kyrkan säger inte att det är inkompatibelt med kristen tro och lära att vara homosexuell/ha en likkönad läggning.)
Vi säger också att "The United Methodist Church '[should] not to reject or condemn lesbian and gay members and friends." (¶ 806.9). Som homosexuell kan man bli medlem i kyrkan, även om det leder till den logiska problematiken att alla präster har ansvar för att hjälpa och leda människor/medlemmar att inte leva i det som kyrkan menar är inkompatibelt med kyrkans lära, ofta kallat synd.

Men det är inte medlemskap för praktiserande homosexuella det handlar om på Generalkonferensen (GK). Det är frågan om det är inkompatibelt med kristen tro och lära att vara praktiserande homosexuell över huvudtaget och det handlar om hur vi ser på äktenskapet, möjligheten att bli ordinerad som homosexuell präst, med mera.

Kortfattat kan man säga att det finns 3 olika slags förslag/ändringsförslag.
 1. Ändra på kyrkans nuvarande syn och ta bort nuvarande text om att det är inkompatibelt med kristen tro och lära att praktisera homosexualitet (vara aktiv och leva ut sin homosexualitet).
 2. Behålla nuvarande text.
 3. Öppna upp för att kyrkan kan ha mer än 1 syn och mening i frågan.

Förslag, förändringar och "petitions"

Petition Number: 60784-CB-¶161 (om äktenskap)
Amend (ändra) ¶ 161.B as follows:
B) Marriage—We affirm the sanctity of the marriage covenant that is expressed in love, mutual support, personal commitment, and shared fidelity between two people who are married to each other a man and a woman. We believe that God’s blessing rests upon such marriage, which is traditionally between one man and one woman, whether or not there are children of the union...
 • Rationale: This change ends Church trials over homosexuality, and it retains the authority of the annual conference to discern suitability for ordination. Bishops retain authority for appointments. Clergy and local churches will continue to have the right of consultation in appointment making processes. Clergy will determine whom to marry to whom.
Petition Number: 60818-CB-¶161.F (om människans sexualitet och äktenskapet)
Retain (behåll) the language in ¶ 161.F as it is currently written in the Book of Discipline 2012.
 • Rationale: We strongly support the current statement in our Discipline as it is in agreement with God’s Scriptures, i.e., Leviticus 18:22, Deuteronomy 4:2, Hebrews 10:26. We believe in following all of God’s word and strongly oppose making changes to accommodate the increasingly liberal views in society today.

Petition Number: 60819-CB-¶161.F (om människans sexualitet och äktenskapet)
Amend the Book of Discipline ¶ 161.F as follows:
...Although all persons are sexual beings whether or not they are married, sexual relations are affirmed only with the covenant of monogamous, heterosexual marriage...
...All persons, regardless of age, gender, marital status, or sexual orientation, or gender identity are entitled to have their human and civil rights ensured and to be protected against violence...
...The United Methodist Church does not condone the practice of homosexuality and considers this practice incompatible with Christian teaching...
 • Rationale: A fully welcoming UMC is a testament to God’s gift of persons of all sexual orientations and gender identities allowing all UM’s to offer prayers, presence, gifts, service, witness to further Christ’s mission. We welcome, know, love one another as Christ has accepted us, so God may be glorified.

Petition Number: 60822-CB-¶161.F (om människans sexualitet och äktenskapet)
Amend the second paragraph of ¶ 161.F with an addition as follows:
...
God’s design for human sexuality is grounded in creation itself. This is well expressed in the UM marriage ritual: “The covenant of marriage was established by God, who created us male and female for each other.” Scripture also depicts the marriage covenant as representing the relationship between Christ and “his bride,” the church....
 • Rationale: These changes reflect historic biblical teaching as affirmed by the ongoing tradition of the worldwide Christian Church for 2,000 years and provides a biblical foundation in the orders of creation for the “incompatibility” clause of the Discipline.

Petition Number: 60826-CB-¶161.F (om människans sexualitet och äktenskapet. Från vår egen Kari S. Hay, Oslo)
Amend ¶ 161.F) Human sexuality:
We affirm that sexuality is God’s good gift to all persons. We call everyone to responsible stewardship of this sacred gift. Although all persons are sexual beings whether or not they are married, sexual relations are affirmed only with the covenant of monogamous, heterosexual marriage.
...
The United Methodist Church does not condone the practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching....
 • Rationale: This change will allow, not force, official ceremonies which bless and celebrate homosexual unions. It will allow clergy to follow their theological conviction, faith, and conscience regarding the concept of love and righteousness for all human beings.
Petition Number: 60829-CB-¶161.F
Amend ¶ 161.F as follows:
... Although all persons are sexual beings whether or not they are married, sexual relations are affirmed only with the covenant of monogamous, heterosexual marriage...
... The United Methodist Church does not condone the practice of homosexuality and considers this practice incompatible with Christian teaching. United Methodists are of two minds when it comes to the practice of homosexuality, even as we continue in dialogue with each other. Some sincerely believe that this practice is incompatible with Christian teaching. Others equally sincerely believe that homosexuals, as well as heterosexuals, are children of God who have access to God’s good gift of sexuality to all persons subject to the same criteria of love, loyalty, and faithfulness. With no firm consensus on this matter, United Methodists are urged, regardless of their position, to continue this dialogue, approaching it in earnest prayer and rigorous study as we are called to do regarding the issue of sexuality itself. In those locations where same-sex marriage is legal, pastors and local churches are free to conduct such ceremonies consistent with their conscience and stated beliefs. No pastor can be forced to conduct such ceremonies against her or his conscience and beliefs. And no local church can be forced to conduct such ceremonies if against their stated beliefs as officially approved by the appropriate governing body....

Kort summering

Ok, då har ni fått en liten inblick i vilka förslag som är på tapeten. Det finns många fler med mindre variationer på språk och syfte. En kort summering:
 • De flesta förslagen som har skickats in förespråkar en förändring av nuvarande paragraf 161.F.
 • De flesta förslag önskar att kyrkan ska stryka formuleringar som beskriver "practicing homosexuals" som inkompatibelt med kristen lära, á la meningar som"The United Methodist Church does not condone the practice of homosexuality and considers this practice incompatible with Christian teaching" och "Although all persons are sexual beings whether or not they are married, sexual relations are affirmed only with the covenant of monogamous, heterosexual marriage."
 • Det finns en tendens att försöka hitta en "tredje väg" mellan antingen "ändra!" eller "ändra inte!".
 • Denna tredje väg innebär antingen att flytta beslutet från ett världsomfattande och bindande beslut på en Generalkonferens till en lägre/mer lokal nivå, typ en årskonferens.

Min reflektion (något lång, men frågan är stor så...)

Frågan om kyrkans syn på homosexualitet/människans sexualitet är infekterad så till den grad att den ligger till grund för seriösa förslag om att splittra kyrkan i två eller fler delar. Det är allvarligt.
Den har varit uppe till diskussion och omröstning i decennier utan att förändras. Den har givit upphov till otroligt mycket oro, vrede, sorg och till och med handlingar av rent hädisk natur (jag tänker på pastor James Preston som på GK2004 tog nattvardsbägaren från en biskop och lyfte upp den för att sedan kasta/tappa den i golvet och splittra den i tusen bitar...som en symbolisk handling att han inte var nöjd och ens i nattvards-förbund med de som dagen innan hade röstat för kyrkans dåvarande och nuvarande syn på homosexualitet).
Det handlar om äktenskapet, vem som får vara präst, vad som är synd och det är tydligt att kyrkan inte klarar av att hitta Guds röst och vilja i frågan för även om hon gjorde det, eller redan har gjort det, så är den andra sidan inkapabel att följa efter. Ingen sida vill ge sig. Alla har rätt vilket betyder att ingen har rätt vilket ger att många önskar att släppa frågan fri så att det står konferenser och pastorer fritt att själva välja vad som är Guds vilja.

Det är det värsta av allt i mina ögon. För min del är det avgörande för både min tjänst och min teologi att vi är en kyrka med en tro. Om jag får besök av en människa med en önskan om frälsning måste min och min prästgrannes berättelse stämma överens. Vi kan inte bli en slags smörgåsbord-kyrka där man kan välja vad man vill ha och tro; där jag menar att X är synd och kräver omvändelse men där min granne nästgård menar tvärtom. Det skulle ödelägga det mesta av vad jag tycker är bra med Metodistkyrkan. Mer om detta i nästa inlägg om förslag och ändringar angående kyrkans uppbyggning.

Ja, jag tillhör dom som inte vill ändra på kyrkans syn och menar att det är både Bibliskt och kyrkohistoriskt korrekt att kyrkan säger att praktiserande homosexualitet är synd. Det är vad en kärleksfull och helig Gud har sagt genom sitt ord, det är vad kyrkan överallt och genom alla tider har sagt och det är inte något vi kan ändra på nu i modern tid.  
Jag har ännu inte läst eller hört ett. enda. bra argument som skulle få mig att ändra mig i den här frågan.
 • Jo, jag har hört de som menar att vi inte kan tolka Bibeln så som den står utan att den måste nytolkas i varje ny generation/tid.
 • Jo, jag har hört de som menar att Paulus inte egentligen menade en livslång, monogam homosexuell relation när han t.ex. skrev:  "Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse." (Rom. 1:26-27).
 • Jo, jag har hört att kyrkans syn har förändrats i andra frågor (kvinnliga präster, slaveriet) så varför inte i denna frågan?
 • Jo, jag har hört de som menar att andra Bibelställen (1 Kor 6:9, 1 Tim. 1:10) inte nödvändigtvis handlar om kärleksfull och monogam homosexualitet utan mer ett dåtida förhållande mellan ägare/slav eller lärare/elev.
 • Jo, jag har hört de som menar att Gamla Testamentets förbud mot homosexualitet inte gäller längre för, i princip, GT är mer ett förord till den goda och snälla Jesus (om man läser det över huvudtaget).
Men jag tycker inte att de argumenten är bra.
Hur kan någon läsa texten från t.ex. Romarbrevet 1 och tro att Paulus snackar om kärlek, livslång trohet mellan två människor eller sexualitet? Texten handlar ju om något helt annat och ironiskt nog måste de som hävdar att Paulus inte pratar om hur fel homosexualitet är också mena att: 
"[Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av] allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.
(Rom 1:28-31). Om man säger A måste man också säga B och Paulus är helt tydlig på att A innebär att människor har blivit överlämnade/utlämnade av Gud på grund av något och att resultatet är att de är fyllda av B...och att B bland annat innebär "begär för det egna könet". Hur kommer man ur det argumentet?

OCH, även om kyrkan har ändrat syn i fråga X behöver hon inte ändra syn i fråga Y. Varje fråga måste stå på egna ben.
OCH, att gå emot mer eller mindre ALLA översättningar och hävda att Bibeltexten egentligen säger något helt annat i grundtexten är tvivelaktigt, arrogant och för mycket tolknings-gymnastik.
OCH de som menar att GT är obrukbar för kristen tro 2016 har jag inget till övers för. Om GT var god nog för Jesus och lärjungarna är den lika viktig för mig som NT. Det är den äldsta av alla irrläror att GT ska bort.

OCH inte minst har ingen förklarat för mig vad det är som har gjort att man har nu, i våra dagar, kommit på att kyrkan har haft fel i 2000 år.

Vidare, jag tycker framförallt illa om att vi som tycker som jag skulle vara mindre kärleksfulla eller mindre goda eller sämre förespråkare för de svaga eller marginaliserade. Att vi är homofober. Skulle jag börja kalla mina motståndare för Bibel-fober eller Gud-fober? När glömde vi bort att vi inte är varandras fiender?

Avslutning

Jag inser att för många är detta en högst personlig fråga som går på djupet av både identiet och tro. Jag inser och har förståelse för att det är tufft och svårt för många. Jag vill dock hävda att ALLA människor lever med en vriden eller fallen sexualitet oavsett vilken läggning man har. Det innebär inte att våra läggningar eller fallna sexualiteter ska definiera oss eller styra oss. Guds nåd är stor nog att ALLA våra synder och frestelser gällande sexualitet kan överkommas och ledas av Hans Ande i helig översstämmande med hans vilja.
Vår tid är ultra-sexualiserad och det är inte konstigt att just denna fråga har skapat så mycket rabalder men jag kan inte se att det finns några som helst grunder för Metodistkyrkan att vända oss till Gud och säga "-Förlåt, vi har trott fel i över 300 år och vi har levt utanför din vilja genom att predika och leva som om homosexualitet är en synd. Vi omvänder oss och inser nu att du egentligen säger att homosexualitet inte är en synd och helt acceptabelt".

De i vår kyrka som önskar detta har tolkat Bibeln fel.
De som i vår kyrka står i en historiskt sett förkrossande minoritet i denna fråga borde lägga sin personliga övertygelse till sidan och följa den Jesus som kyrkan historiskt sett har följt, även i denna fråga. Majoritet betyder inte rätt men i detta fallet är det så många som så länge har trott att homosexualitet är en synd att det är otänkbart att det inte är så. 

En personlig undring. Jag flyttade utomlands för att inte vara en vokal minoritet i en kyrka som hade en ståndpunkt som jag inte var överens med, trots flera "inbjudningar". Det var ett mycket högt pris som jag valde att betala eftersom jag tycker det är på många plan fel att försöka böja en kyrka till just min version av kristendom. Debatt och diskussion är en sak, att vara så fundamentalistisk att man riskerar att splittra en kyrka för sin sak en annan.
Vad är det som gör att så många under så lång tid så envetet försöker böja just Metodistkyrkan till sin version av kristendomen när det finns andra kyrkor runt omkring som tycker som dom? Är vi Metodister av främst sentimentala skäl? Är det en bra grund?
Är det viktigare att Metodistkyrkan med alla medel böjs till ens egen syn på homosexualitet, med risk för att splittra kyrkan, än att man själv väljer en annan kyrka som tror som man gör själv?
Hur länge är man villig att hålla på? Hur mycket är man beredd att offra?
Hur blir det när nästa kontroversiella fråga dyker upp, får vi någonsin dogmatisk frid?

Kyrkan har, trots allt hennes prat om enighet och enhet och vilja att leva tillsammans, misslyckats med att vara en. Vi följer inte Paulus uppmaning att:
"...walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace."

Det är den stora tragiken men med Gud finns det alltid hopp. Vi kan gå vidare.

Vad vill jag att mina delegater ska göra/rösta?

 • Jag önskar att mina delegater från Norges Metodistkirke röstar för att behålla kyrkans syn på homosexualitet.
 • Jag vill att, om möjlighet ges, mina delegater ska försöka påverka de som vill ändra på kyrkans tro så att de kan se att kyrkan redan har en kärleksfull och helig syn på sexualitet.
 • Jag vill att mina delegater ska verka för att Metodister slutar se sina meningsmotståndare som fiender.
 • Jag vill att mina delegater ska verka för att ena kyrkan kring den nuvarande förståelsen.Inga kommentarer:

ShareThis