The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

tisdag 5 april 2016

Mitt tredje inlägg i min serie inför Generalkonferensen 2016 - Splittring eller inte?

Inledning (lång, men återigen i en stor fråga, så...)

Ska Metodistkyrkan fortsätta vara en kyrka med en övergripande och beslutande Generalkonferens som röstar och lyssnar in Gud och bestämmer om en kyrkoordning som reglerar vad hela kyrkan tror och gör...ELLER...ska Hon splittras i två eller flera kyrkor...ELLER...ska Hon förbli en kyrka på papperet och istället öppna upp för att lokala konferenser och församlingar ska få bestämma fritt i frågor stora som små, förslagsvis synen på homosexualitet?

Den här frågan överlappar frågan om homosexualitet eftersom det är på grund av den frågan som vi överhuvudtaget diskuterar hur vi ska vara kyrka i framtiden. Det är uppenbart att kyrkan går igenom en svår tid med oenighet och bittra politiska strider just nu. Biskopar går emot varandra och följer sina egna övertygelser istället för kyrkans eller deklarerar offentligt att kyrkoordningen inte kommer att följas i sitt distrikt. Hela årskonferenser väljer att i praktiken lämna kyrkoordningen i frågan om homosexualitet. Det är "church trials" som dömer präster att avkragas för att sedan påkragas...kanske.
Det är sant att kyrkan till stor del, tyvärr, liknar den amerikanska politiska arenan med sin polarisering och sina taktiska skuggspel. Som den amerikanska f.d. Metodist "mega-church" pastorn Allen Hunt säger i sin bok "Confessions of a Mega church pastor": "The Church was only interested in two things from me/my church. That we paid our dues/fees and second, that I helped recruit conservative members to select committees and boards". Han lämnade senare pastorstjänsten och kyrkan.

Detta är en av de mer komplicerade frågorna inför denna Generalkonferensen. Dels för att den är känslosam men jag skulle tro att det också beror på att den trots diffusa begrepp och svåra "kodord" går rätt i själen på vad det innebär att vara metodist.

Jag skulle tro att för de flesta medlemmar är det ganska irrelevant hur Metodistkyrkan är uppbyggd och säkerligen är det ännu fler utanför kyrkan som inte tycker det är viktigt.
Det som är viktigt för många är att man är en världsvid kyrka som liksom "hänger ihop" med alla sina församlingar runt om i världen. Du kan resa jorden runt och besöka Metodistkyrkor som har ett kors med en flamma på väggen. Som metodist är du både med i ett litet, lokalt förhållande OCH ett globalt, stort förhållande/familj. Många metodister sätter stort pris på detta.
Demokrati och biskopar...är också en viktig del. Vi fungerar ganska ofta som en norsk eller svensk f.d. statskyrka med vår liturgi och biskop, vilket för många känns tryggt och bra. Rejält. Samtidigt har vi en väldigt utbredd känsla för demokrati där t.ex. varje enskild medlem i världen kan skicka in förslag till Generalkonferensen, precis som diakon Kari Hay från Oslo har gjort . Det är viktigt för många.

Det finns många fler anledningar till att folk gillar Metodistkyrkan men för min del är just frågan om "en  global kyrka eller global vs. lokal kyrka" den absolut viktigaste och potentiellt mest förödande.

Så till Tredje Frågan - ska the United Methodist förbli "United" eller inte?

Det finns en tredje grupp/-er som vill att kyrkan ska fortsätta att vara en kyrka och försöker finna en utväg ur det teologiska och kyrkopolitiska skyttegravskriget. Det är denna tredje grupp som vi ska fokusera på först. Här är några av de förslag som har skickats in för att försöka lösa konflikten mellan höger/traditionalister och vänster/progressiva. Vi ska också se kort på förslaget om splittring till slut.

FÖRSLAG "AMICABLE UNITY"
Petition Number: 61004-CO-¶37-C, Petition Number: 61017-CO-¶37-C, Petition Number: 61023-CO-¶37-C.
(för en kompletta lista över "petitions" för detta förslag, se http://www.jurisdictionalsolution.org/#!legislation/c14j0)

Dessa tre förslag ingår i ett större sammanhang och är alldeles för långa för att inkludera här. De handlar om att man önskar att undgå både den nuvarande konfliktfyllda situationen OCH en splittring. Man föreslår att kyrkan (i USA, där det största problemet finns) delas in i "jurisdictions" eller att man använder de "jurisdictions" som redan finns för att skapa något nytt.

Det man föreslår är tre olika förslag där man skapar landsomfattanda (återigen för USA) jurisdictions/områden som kan innehålla församlingar och årskonferenser utan att tänka geografiskt. Församlingar och årskonferenser kan ansluta sig till den "jurisdiction" som man vill. Jag bifogar några frågor och svar från deras hemsida:

 • What is retained under the Jurisdictional Plan?
 • The United Methodist Church!  Our global connection would continue as would beloved institutions like UMCOR.  Pensions and property are duly accounted for.   Everyone gets to continue to call themselves “United Methodists”.  The General Conference functions spelled out in Article IV of our constitution would remain unchanged.  Annual Conferences, especially in areas where there is greater consensus, would be relatively unaffected.  Those churches and clergy without strong feelings on either side of our most divisive issue can go along with the majority of their conference and “decide not to decide.”  Open itinerancy is preserved.
 • How is this better than total schism?
  We would retain our distinction of being the only mainline denomination to not totally split over this issue.  Endless legal battles over property (like the Episcopalians/Anglicans have experienced) would be avoided.  We feel that this way forward is a much better witness to our broken world than complete schism.  It is a path toward amicable unity.
 • How would this be better than the “A Way Forward for a United Methodist Church”/A third way Plan championed by Adam Hamilton and others?
  The Hamilton plan puts the local church and annual conference in continuing battle over issues related to human sexuality.  Congregations would be subject to pressure from pastors who wish to change their stance and be helpless in preventing their pastor from going a different direction than their chosen course.  Local curches could also find themselves targeted by vocal people with an agenda.   A bishop could effectively "stack" the Board of Ordained Ministry and apply pressure to reject or accept homosexual candidates according to their wishes.  In the flux back and forth, lives and ministries would be injured.  The “Way Forward” isn’t one at all.  It interjects congregational polity into our otherwise connectional system.
 • How could one tell the difference between a progressive United Methodist congregation and a congregation from the more conservative jurisdiction?
  We trust congregations would find a way to make that distinction in those areas where that might be helpful to their mission.   The Progressive Jurisdictional Solution asks that a distinctive logo be created for churches of the Progressive Jurisdiction.  This might be a slightly altered version of the Cross and Flame, as approved by GCFA.   


Petition Number: 60781-FO-¶304.3 "A THIRD WAY" (svår att hitta!)
Amend ¶ 304.3
While persons set apart by the Church for ordained ministry are subject to all the frailties of the human condition and the pressures of society, they are required to maintain the highest standards of holy living in the world. The practice of homosexuality is considered by many to be incompatible with Christian teaching. Therefore selfavowed practicing homosexuals are not to be certified as candidates, ordained as ministers, or appointed to serve in The United Methodist Church. Therefore, authority for discerning suitability for ordination continues to rest with the annual conference as provided in ¶ 33 of the Constitution, following candidacy procedures as provided in the Book of Discipline, and authority for making appointments continues to rest with the bishop after a consultative process to determine the suitability of such an appointment.

Petition Number: 60788-MH-¶341.6
Amend ¶ 341.6 as indicated following:
Ceremonies that celebrate homosexual unions shall not be conducted by our ministers and shall not be conducted in our churches marriages between two persons committed to one another as provided in ¶161.B may be conducted by United Methodist pastors and other persons authorized in the Book of Discipline only upon following the process provided in ¶340.2.a)(3)(a).

Petition Number: 60763-JA-¶2702.1
Amend ¶ 2702.1 as indicated following:
(a) immorality including but not limited to, not being celibate in singleness or not faithful in a heterosexual marriage;
(b) practices declared by The United Methodist Church to be incompatible with Christian teachings, including but not limited to: being a self-avowed practicing homosexual; or performing same-sex wedding ceremonies;
(c) crime;
(d) disobedience to the order . . . ¶ 2702. 1. A bishop, clergy member of an annual conference (¶ 369), local pastor, clergy on honorable or administrative location, or diaconal minister may be tried when charged (subject to the statute of limitations in ¶ 2702.4) with one or more of the following offenses:

 • Rationale: This change ends Church trials over homosexuality, and it retains the authority of the annual conference to discern suitability for ordination. Bishops retain authority for appointments. Clergy and local churches will continue to have the right of consultation in appointment-making processes. Clergy will determine whom to marry to whom.

Petition Number: 61035-MH-¶310-G
Amend ¶ 310.2.d), the footnote referenced therein, footnote 3, beginning on page 225 as follows: ¶310.2.d), Footnote 3. … The General Conference, in response to expressions throughout the Church regarding homosexuality and ordination, reaffirms the present language of the Discipline regarding the character and commitment of person seeking ordination and affirms its high standards. For more than 200 years candidates for ordination have been asked Wesley’s Questions . . .
...In the Social Principles, the General Conference has said that “we do not condone the practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching.” Furthermore, the Principles state that “we affirm the sanctity of the marriage covenant that is expressed in love, mutual support, personal commitment, and shared fidelity between two people who are married to each other a man and a woman. We believe that God’s blessing rests upon such marriage, which is traditionally between one man and one woman, whether or not there are children of the union.

 • Rationale: This change ends Church trials over homosexuality, and it retains the authority of the annual conference to discern suitability for ordination. Bishops retain authority for appointments. Clergy and local churches will continue to have the right of consultation in appointment making processes. Clergy will determine whom to marry to whom.

Petition Number: 60993-CO-NonDis-!-G "PLAN OF SEPARATION"
Detta är ett förslag som handlar om att ifall vissa saker händer, eller inte, så vill man att kyrkan ska dela sig i två delar. Hela förslaget hittar du på sidan 471 i handlingarna, som du hittar här:
Här är inledningen:

WHEREAS, The United Methodist Church is embroiled in an irresolvable conflict over issues of theology and moral teaching, and
WHEREAS, this conflict is causing harm to individuals and groups within the church, in contravention of our General Rule to “do no harm,” and
WHEREAS, it would be better for the cause of Christ and the mission and health of the church if this conflict were resolved, allowing attention and resources that are currently employed in the conflict to be redirected to the church’s mission, and
WHEREAS, we believe that the only lasting way to resolve this conflict is through an amicable parting of the church into two or more different entities, Therefore, be it resolved, that the 2016 General Conference enacts the following plan of separation, pleading for all members to conduct themselves with the utmost of Christlike grace, charity, and generosity toward one another.

All conflicting provisions of the Constitution and the Book of Discipline are hereby suspended for the purpose of implementing a plan of separation. The separation shall make available at least two new entities, one providing full inclusion for LGBTQ persons in marriage and ordination, and another maintaining the church’s current teaching and provisions regarding marriage and ordination for LGBTQ persons. Additional entities may be proposed by groups during the initial implementation. Provisions that do not conflict with implementation of the plan shall continue in force until the termination of The United Methodist Church is declared. At the conclusion of the implementation process, all assets and liabilities of The United Methodist Church shall have been equitably divided among the two or more entities, which shall become the successor denominations, and The United Methodist Church shall cease to exist.

 • Rationale: There is a principled and conscientious disagreement over the church’s position on same-sex marriage and ordination of active homosexuals as clergy that is not able to be resolved through compromise. Separation would free the church from this controversy, allowing all branches of the church to move forward in ministry as...

Min reflektion

Varför detta paragraf-rytteri, kan man fråga sig. Hur kan det vara "farligt" att låta årskonferenser och/eller församlingar och/eller pastorer bestämma själva?

För min del handlar det om hur jag förstår min identitet som pastor. En del pastorer (för det är mer en fråga som berör pastorer än lekmän) tror jag, ser sig själva som Gud-Pastor...jag ser mig själv som Gud-Kyrka-Pastor. I Metodistkyrkan ser vi detta i bland annat att:
 • en metodistpastor är egentligen inte medlem i en församling utan i den årskonferens han/hon är "skriven" i. Församlingen är pastorskollegorna och man är bunden i ett heligt sällskap av "mutual respect". Hur går det om det plötsligt blir möjligt att officiellt verka för helt motsatta positioner och tro?
 • en metodistpastor är ordinerad/auktoriserad/godkänd och bunden att predika Metodistkyrkans tro och lära och sakrament, inte sin egen. Hur går det om kyrkan har två
 • - i de löften en kandidat till pastorstjänsten avlägger inför biskop och årskonferens ingår löftena: 
 •          "After full examination, do you believe that our doctrines are in harmony with the Holy
 •          Scriptures?"
 •          "...and do not mend our rules but keep them, not for wrath but for sonscience's sake". 
Jag tar kyrkans teologiska och strukturella enhet på största allvar och även om jag förstår att många tycker det är bra med att "alla kristna är sin egna teolog" eller att "varje församling/årskonferens/pastor får bestämma själv" skulle det vara förödande för hur jag förstår min roll som pastor.

KORT SAGT - så handlar det om ordination av präster och äktenskapet OCH vem som ska bestämma vad kyrkan menar är Guds vilja....Generalkonferensen eller den lokala årskonferensen/församligen

Ovanstående paragrafer från typ "Amicable unity" och "The Third way" gör är att man ger upp tanken om att vara en kyrka med en tro och kyrkoordning. Som förespråkare till förslaget "Amicable unity" själva säger så vinner man att man officiellt undviker en splittring och kan kalla sig för en United Methodist Church, även om det innebär att två församlingar i samma stad kan ha direkt motsatt syn på t.ex. homosexualitet (eller om man måste bli frälst för att komma till Himlen...eller whatever fråga som kommer i framtiden). Hur mycket en kyrka är det, särskilt om vi till och med ska ha olika logotyper? 

 • Jag tycker det är teologiskt fegt att inte våga/kunna stå för en syn i frågan...eller menar vi att Gud tänker både/och?
 • Jag tycker det är högst olämpligt att försöka sola sig i glansen att "vi minsann inte splittras över denna fråga som dom där Episkopalerna har gjort", som många säger. Patetiskt!
 • Jag menar att det är en dödsstöt för Metodistkyrkans unika blandning av att vara både Protestantisk frikyrka och Historiskt förankrad biskop/konnektional kyrka á la Rom...och det måste undvikas.
 • Jag tycker det är ärligare och rakare och tydligare och bättre att låta kyrkan, om det går så långt, splittra sig så att varje "läger" kan stå med rak rygg och (förhoppningsvis) ett hjärta som inte skäms inför Gud, istället för att försöka låtsas vara eniga. Det går bara att vara "enig om att vara oenig" en tid i allvarliga och potentiellt eviga frågor...till slut kommer skilsmässan om inte enighet infinner sig. Jesus själv sa ju att ett rike som krigar med sig självt inte kan bestå.

Vad vill jag att mina delegater ska göra/rösta?

Eftersom detta är den fråga som kommer att ha största betydelse för mig personligen önskar jag å det starkaste att mina delegater:
 • INTE röstar för att kyrkan ska delegera eller på annat sätt skifta beslutanderätt kring vad som är rätt och riktigt gällande homosexualitet (inklusive om det är förenligt med kristen tro och lära eller inte; om man kan vara praktiserande homosexuell och bli präst; om en metodistpräst kan viga samkönade par; om hon/han kan vara praktiserande homosexuell, ELLER andra stora frågor från Generalkonferensen till exempelvis årskonferenser och/eller församlingar.
Skulle det bli aktuellt, vilket jag inte hoppas eller tror, så vill jag att mina delegater:
 • röstar FÖR petition Petition Number: 60993-CO-NonDis-!-G.

Sluttankar

Frågan är hur länge nuvarande situation kan pågå utan att orsaka irreparabel skada.
Frågan är vad som händer post-homosexualitet frågan.
Frågan är var våra profeter finns.Inga kommentarer:

ShareThis