The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

måndag 2 november 2009

Är Gud fortfarande helig?

Om man skulle tro vår svenska kristenhet, eller vad iallafall jag har läst och sett och hört om den det senaste, skulle man kunna dra slutsatsen att Gud är kärlek, oavsett hur vi definierar vad kärlek är.

Min fråga är, vilka grunder har vi för att säga att Gud är kärlek? Sa Jesus att Gud är kärlek? Om man kan sin Bibel så står det bara en enda gång att Gud är kärlek (1 Johannes 4:7)...tror jag. Missförstå mig inte, jag är helt övertygad om att Gud är kärlek (dock inte den meningslösa tanken att "kärlek är Gud"). Jag tror att Gud älskar alla. Här är Bibeln min grund för min övertygelse, liksom i allt annat den berör. Däremot tror jag att Bibeln måste också definiera vad kärlek är annars är det lätt att min lilla åsikt om vad kärlek är blir den kärlek som Gud är.

Men är Gud fortfarande helig? Bibeln är överväldigande tydlig på den punkten. Om Gud är någonting så är Han helig, om man ska tro på frekvensen och intensiteten av Bibelns berättelser om människor som möter Gud (utan i Inkarnationens mysteriumom Gud som en människa, men även där ser vi tydligt hur lärjungarna reagerade på mötet med "pure" Gud Förklaringsberget.). I alla våra debatter och teologier, har vi glömt att Gud är helig?

Jag tror att Bibeln ger oss uttrymme att tala om Gud som HeligKärlek, dvs. helig och kärlek på samma gång. Vi kan inte förstå Hans kärlek utan hans helighet och tvärtom. Bibelns Gud, dvs. den enda Treeniga Guden, "innehåller" allt från GTs erövringskrig till "vänd andra kinden till". Den andra personen i treenigheten, Jesus, föddes inte i Betlehem. Han är ett med Fadern (Johannes 10:31). Jesus är kärlek och helighet på samma sätt som Fadern är helig och kärlek...på samma sätt som Anden.

Låt oss inte glömma att Gud är Helig. Låt oss inte glömma att Gud är kärlek. Vi måste hålla oss på den "raka och smala" och inte trilla i endera diket.

Inga kommentarer:

ShareThis