The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

fredag 20 november 2009

Tja, kanske det

Det är lite oväntat men intressant att läsa Åkes kommentar att detta beslut kan förlänga, kanske, den ekumeniska processen som vi befinner oss i. Det är knappast revolutionerande att det tar längre tid att komma överens om en ny kyrka när tre nuvarande kyrkor tar egna beslut i så stora och viktiga frågor som frågan om äktenskapet.

Oavsett vad man tycker i sakfrågan så håller jag med att risken finns att de för närvarande stora frågorna tar över processen och att de viktigare och större frågorna får mindre utrymme och tid. Vad skadar det att vänta med liknande beslut tills alla tre kyrkor har pratat sig samman? Vadan denna brådska?

Metodistkyrkan har en kyrkoordning som alla måste följa som metodister. Skillnaden mellan oss och katolska kyrkan är att vår är öppen för redigering…och något tunnare. Är detta en bra lösning…att vi kan rösta och majoritetsbesluta om vår t.ex. tro i fråga x eller y så att den ändrar sig allt eftersom vi röstar?

Jag låter frågan vara öppen. Åkes kommentarer kan man läsa här: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=193899

Inga kommentarer:

ShareThis