The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

fredag 1 oktober 2010

Autentisk tro

Det enda som världen, dvs. andra människor, bryr sig om när det gäller kristen tro är om vår tro är autentisk. Äkta. Real. Som små barn så ser dom direkt om vi är genuint äkta eller inte i vår tro. I oräkneliga exempel varje dag ser folk våra handlingar, äkta som framtvingade eller rutinmässiga. Vad ser dom?

Vår tro, dvs. våra ord, har föga intresse för folk om dom inte stämmer överens med våra liv...eller t.ex. om våra liv inte stämmer överens med Bibelns ord/Ord så är det samma sak.

Därför måste vi börja där. Det fina ordet för det här är Helgelse, heliggörandet av alla kristna till Jesus-ikoner. Till den grad ett nytt kyrkobygge eller ett nytt samfundsnamn eller vad som helst som hjälper oss i detta är det bra. Till den grad allt sådant inte hjälper...är det värdelöst.

Inga kommentarer:

ShareThis