The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

torsdag 13 maj 2010

Årskonferens

Ännu en årskonferens.

Efter en något nervös (undrar varför) inledning rullar det på. Det roliga och spännande är att alla pastorer röstade för att jag skulle intas i gemenskapen som äldste, vilket på vanlig svenska betyder att ingen hade någon invändning mot att jag skulle ordineras till äldste/pastor. Så nu är det bestämt. Återstår den historiska prövningen och officiell ordinationsgudstjänst. Det är stort. Det är på livstid. Det är inför Gud, biskop, pastorer, familj, 1500 i församlingen...

Angående konferensen finns det som vanligt frågor som ligger under ytan och väntar på att få "bubbla" ut. I år är det remissen angående den nya kyrkan och frågan om (homo)sexualitet. På "a" har vi fått remissen och jag har läst igenom den några gånger lite lätt. Som väntat är den tunn. Som väntat är den slät. Som väntat finns inget att egentligen stöta sig på, vilket uppenbarligen var meningen när den gjordes så tunn. Nu får den nya kyrkan, om den blir av, ta tag i alla svåra frågor.
På fråga "b" är det lite "up in the air". Motionen har beretts av utskottet och förslaget är att den godkänns med viss modifikation. Nu ska diskriminering pga sexuell läggning motarbetas. Vi ska inte pilla på våra Sociala principer men vi ska arbeta för att ta fram ett underlag angående vår syn på sexualitet samt ett material för undervisning, allt tills nästa årskonferens.
Min stilla fråga är, är det diskriminering att neka någon medlemskap eller vigsel eller så pga deras sexuella läggning? Svaret är nog ja. Men är det diskriminering att neka någon medlemskap eller vigsel om det strider mot ett samfunds regler/tro/Helig Skrift/övertygelse? Om man som pastor är övertygad om att man i sådana fall tvingas gå emot sin tro och välsigna det som man har vigt sitt liv åt att bekämpa och uppmana att fly från/bli frälst från...nämnligen synden?

Jag tror inte det kan kallas diskriminering att neka medlemskap eller vigsel (t.ex.) p.g.a. ens sexuella läggning därför att diskriminering är "orättvis behandling av en grupp". Bibeln säger ju att alla är syndare så då kan det inte handla om diskriminering eftersom hela mänskligheten i så fall diskrimineras av Gud...vilket är lite löjligt att tänka. Nej, alla syndare erbjuds frälsning och efterföljelse. Det är ett erbjudande som alla får. Att neka homosexuella t.ex. medlemskap handlar inte egentligen om deras sexuella läggning. Det handlar om deras val att inte lämna ett liv i synd. Vår kyrkoordning säger att när man blir medlem innebär det att man avsäger sig ondskans makt och sin synd. Detta gäller allt som Bibeln säger är synd, inklusive homosexuell livsstil. Hur kan jag då gå emot vad jag uppfattar som en korrekt tolkning (i kyrkoordningen) av Bibeln?

Morgondagen får utvisa...Bön behövs samt en kärlekens ande.

Inga kommentarer:

ShareThis