The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

fredag 28 september 2012

en märklig tanke

Häromdagen satt jag och läste min Bibel och fick en märklig tanke..."vad är poängen?". Det var ett av Paulus brev och det jag upplevde var att brevet var väldigt "andligt" till sin karaktär. Det handlade mycket om vad Jesus hade gjort och hur människorna skulle vara.
Det jag kände var att "poängen kan ju inte vara att vi ska säga ja till Jesus och sedan leva moraliska liv." Det blir lite tunt om hela inkarnationen och mysteriet Gud reduceras till att våra synder har objektivt förlåtits av Gud pga Jesus död och uppståndelse, typ att något har hänt som vi ska ta emot som en gåva, och att vi sedan ska leva vidare som objektivt "frälsta/räddade" människor med hjälp från Gud/Heliga Ande att leva moraliska och rättfärdiga liv. Det är lite Mormonerna över det, självklart med stora och avgörande teologiska skillnader.

Är det "allt"?

I USA håller stora saker på att hända inom den kristna världen. Den är i tumult och jag tror det beror på just det här. Massor av människor undrar vad poängen egentligen är med att vara kristen. I USA har man, i bästa fall, fokuserat på att få människor frälsta genom ett beslut. Tänk Billy Grahams "Crusades". Kyrkans roll har blivit att leda människor till ett beslut för Jesus och sedan ge tips och råd, uppmuntran och hjälp att leva liv som behagar Gud (dvs. som Gud vill ha). Resultatet har blivit att människor ställer sig frågan "Is that it?". Var det inget mer med Gud än att få föråtelse och leva så gott man kan inom ett visst ramverk av regler och förhållningssätt? Självklart har den Heliga Ande proklamerats som den/han som ger oss kraft och möjlighet att just leva som vi borde/som Gud vill. För de allra flesta har den Heliga Anden jobbat i motvind och söndagens gudstjänst har blivit ett plats där man liksom "laddar" Helige Ande-batterierna, fyller på lite Ande för att hjälpa oss att klara veckans frestelser och vår egen själviskhet.

Är det "allt"?

Nej, det är det inte och det var inte Paulus poäng heller. Paulus är väldigt tydlig med att något radikalt och konkret har hänt i tid och rum, i historien, i världen, mitt ibland oss. Det har aldrig hänt förut, det är en den klassiska "uppfyllda profetian" som filmer, böcker och spel från Hollywood och EA Games ofta har med. Det stora som skulle hände och förändra allt...har hänt. I Jesus. Enligt Paulus.

Vad är då det stora? Vad är poängen med Jesus, Bibeln och Kyrkan? Var är det som har hänt, om det inte är en historisk händelse (Korset) som har en objektiv inverkan på min relation till Gud (Förlåtelse och himmel) med en andlig fadder som hjälper oss leva gott och rätt (den Heliga Anden)?


to be continued...

Inga kommentarer:

ShareThis