torsdag 10 september 2009

Bibelverser för eftertanke…

1 Johannes 2:3-6

3 Vi vet att vi har lärt känna honom [Jesus], när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

1 Korintierbrevet 3:1-4

1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus. 2 Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, 3 eftersom ni fortfarande är köttsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra? 4 Om en säger: "Jag håller mig till Paulus", och en annan: "Jag håller mig till Apollos", är ni då inte som folk i allmänhet?

Texten i kursiv stil är så markerad av mig för att visa tydligare vad jag menar. Hur kan vi läsa dessa verser och inte längta efter Guds helig-görande Ande?

Inga kommentarer:

ShareThis