måndag 26 april 2010

Detta är jag med på!

För att komma med lite konkreta förslag på vad jag tycker att vi som kristna och kyrka borde stå "för" istället för att bara vara "emot" bifogar jag här en länk som jag håller med till fullo. Detta är vägen vidare...detta och det som har hänt sedan dess (t.ex. the Manila Manifesto som man kan läsa här, http://www.lausanne.org/sv/all-documents/manila-manifesto.html, och mycket mer).

http://www.lausanne.org/sv/covenant

Inga kommentarer:

ShareThis