The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

onsdag 7 oktober 2009

Grupperna är igång!

Kära bloggläsare,

Som pastor i Alingsås metodistkyrka finns det mycket att glädjas åt. Nu är det framförallt våra två grupper gällande församlingens arbete inför framtiden som är spännande. Efter en mycket bra kickoff på Överås har nu båda grupperna möts. Böngruppen var först ut och träffas så vitt jag vet en gång i veckan. Visionsgruppen träffades ikväll.

Det känns ganska skönt att inte vara inblandad i arbetet i grupperna. Jag tror det är mycket värdefullt att medlemmarna själva får ta ansvar för vad man vill och vart man vill nå. Självklart finns jag med i processen. Självklart träffar jag gruppledarna för info och så vidare. Självklart är den andliga visionen och ledning på mina axlar.

Men det känns bra att inte “micromanage”, dvs. styra i allt och alla detaljer. Nu är detta i Guds hand. Får se vad han vill med oss!?!?

Inga kommentarer:

ShareThis