The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

fredag 23 oktober 2009

Homovigslar godkänns - en reflektion

Idag är det lätt att bli arg och besviken som kristen i Sverige, http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190626. Idag sätts min kärlek till min nästa på prov. Det händer inte varje dag.

Bland det bästa jag har lärt mig i mina unga år är att lyssna på människor som är klokare än jag. Det finns en katolik som heter Peter Kreeft. Han är mycket välkänd i USA som filosof, författare, talare och lärare på Boston University. En gång lyssnade jag på ett föredrag av honom om hur vi kan vinna kriget. "Vilket krig?", undrar du kanske. Ja, han hade tre punkter.
För det första så måste vi inse att vi ligger i krig. Idag kanske det är tydligt när åsikterna blossar upp kring homosex frågan. Han menade kriget mellan Kyrkan och Världen.
För det andra så måste vi veta vem som är vår fiende.
För det tredje måste vi veta vilket vapen vi har som kan besegra fienden.

Det jag fastnade för mest var hans beskrivning om vem vår fiende är. Idag kanske du tycker att det är homosex=bra eller homosex=dåligt människor som är din fiende. Men denna man radade upp den ena gruppen efter den andra, grupper som jag tyckte var mina fiender i kampen för Guds rike och människors frälsning, och påstod att ingen av dessa grupper var mina fiender. Till slut undrade jag om det fanns någon kvar som var min fiende och då sa han att vi har två fiender, vi som älskar Jesus som vår Herre.

Våra två fiender är Synden och Djävulen.

Idag är det viktigt att komma ihåg att om man anser att en stor del av den svenska kristenheten har gått vilse och lämnat fårfållan så är dom ändock inte fiender utan patienter. Alla har vi levt utanför Guds rike och som Paulus säger under "Guds vredesdom". Vi får inte glömma bort det. Hans kärlek är så stor att den kan förlåta, omvända och föda människor på nytt till ett liv bortom synden. Det är större än att acceptera synden eller majoritetsbesluta bort den.

Våra enda fiender är synden och djävulen och de två bekämpas inte genom att bekämpa homosex-förespråkare. De bekämpas med hjärtan i helig brand av kärlek...to become a saint. Helighet är vårt vapen.

Inga kommentarer:

ShareThis