The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

söndag 14 mars 2010

Ajdå

Äntligen något konkret i denna process om ett samgående. Annars är det mest toppstyrt och lite hemligt. Inget svårt ska släppas ut. Inga svåra frågor ska hindra Processen. Men nu…

…när en fråga av stort medialt och personligt intresse kommer ut från sammanträdesrummet infinner sig en stor…suck.

Samfundskyrkan. Allvarligt talat? Finns det någon som förstår? Är det ett medvetet sätt att gjuta olja på vågorna? Att vagga oss till sömns? Att vägra påverka omvärlden? Att vägra evangelisera…eller ens förklara? Vill man smälta in i mängden?

Jag tror att namnet faktiskt speglar den verklighet som Processen lever i. Väldigt få människor på gräsrotsnivå, som jag har läst, hört eller pratat med, har upplevt eller visat entusiasm för Processen. Alls. Man vill vinna människor för Jesus. Förändra världen. Följa Jesus. Men man ser inte hur detta bygge ska hjälpa till med det.

Och så då detta namn. I mitt tycke faktiskt en utmärkt spegling av den avslagna och ljumma känsla som jag har mött när fotfolk hör eller läser ansträngt positiva Process-ledare.

Ljummet namn – ljummet engagemang. Menlöst namn – menlös Process?

 

 

 

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205453

Inga kommentarer:

ShareThis