The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

måndag 29 mars 2010

Fel bild av Jesus

Predikade i söndags över hur folket i Jerusalem kunde ändra sig så fort. Från "Hosianna" till "Korsfäst" på fem dagar. Det är lite extremt, tycker jag. Hur kunde det ske?

Min slutsats var att folket hade en passionerad längtan efter befrielse, efter en Kung, efter Messias. När så deras Jesus inte var densamme som Jesus på åsnan vändes deras längtan till vrede precis på samma sätt som det alltid gör. Vid soffbord och köksbord.

Det är detsamma för oss idag. Vi har alla en bild av Jesus, en Jesus, som vi tror stämmer överens med verkligheten. Nästan säkert stämmer inte vår bild överens med verkligheten...med den riktiga Jesus. Vi måste göra som lärjungarna och liksom klänga oss fast vid Jesus även när vi inte förstår eller när vår bild är helt fel.

Det är inte så lätt men det är vårt enda val.

Inga kommentarer:

ShareThis