The opinions expressed on this blog are the personal views of Andreas Kjernald and do not reflect the positions of either the UMC congregations in Skien or Hvittingfoss or the UMC Norway.

fredag 26 mars 2010

Kan man vara kristen och vara tyst i Bofors-Sverige?

Stora framgångar för svensk vapenindustri. Jobbtillfällen. Ökat konsumerande och mer skattepengar från företaget och dess anställda. En blomstrande industri utanför storstäderna i det urbaniserade Sverige. Alla borde vara nöjda, förutom då de som får ta emot det våra vapen är ämnade för att skicka iväg...död.

Det är lätt att haka på Bjästa tragedin där sunt förnuft har försvunnit lika markant som rättvisan.
Men i det lite större perspektivet finner vi svenska fackföreningsanslutna arbetare som monterar ihop vapen för försäljning utomlands. Att döva vårt samvete med vår "neutralitets"-politik och bakom tomma fraser av fina ord, s.k. principer, är nästan oförlåtligt när människor dör överallt på vår jord därför att Boforsvapen har avlossats. Hur kan vi påstå att vi tror på fred och vill värna om fred i världen nu? Hur kan vi klaga på USA och andra som krigar i världen när vi själva förser parterna med deras vapen?

Som människa och kristen är det självklart att vi måste lägga ner all vapenrelaterad tillverkning och forskning och använda vårt stora kunnande och förträffliga arbetskraft till att tjäna det goda. Punkt.


http://dagen.se/dagen/article.aspx?id=206970

1 kommentar:

Jan sa...

Håller HelHjärtat med Andreas, enl. min tolkning av Evageliet, är Krigsvapen och Kristen tro Oförenliga !!!

Jan Halldin

ShareThis